A MiażDżEnie Konkurencji: Strategie Dla Turniejów Wielostolikowych egy könyv, amely a többasztalos versenyek stratégiáit és […]